FAO pokreće digitalizaciju poljoprivrede u BiH


Predstavnik našeg Udruženja, Aleksandar Marić, M.Sc. je u srijedu 09.06. u Konjicu učestvovao u radionici Svjetske Organizacije za Poljoprivredu i Hranu (FAO). Tema ove radionice je bila izrada “Smjernica za strateški okvir digitalizacije poljoprivrede u BiH”, koja se organizuje u okviru projekta “Izgradnja osnova e-poljoprivrede u Bosni i Hercegovini”. Osim našeg Udruženja na radionici su bili prisutni i predstavnici drugih institucija sa nivoa BiH i entiteta. Radionicu je otvorio FAO predstavnik g. Vlado Pijunović,  a dr Grujica Vico, konsultant FAO je predstavio "Smjernice za strateški okvir digitalizacije poljoprivrede u BiH".
Veoma korisna radionica koja je otvorila mnoga pitanja značajna za održivost poljoprivredne proizvodnje u BiH. Posebno smo ponosni da smo jedino Udruženje poljoprivrednika koje je bilo na ovoj radionici, ali i Udruženje koje je predstavilo svoje 4 aplikacije koje koristimo u našem radu. To su Elektronska matična knjiga, Optimilk aplikacija za balansiranje obroka, Aplikaicja za ocjenjivanje papaka i Aplikacija za izbor eksperata za pisanje projekata. Naše aplikacije će ući u katalog dobrih praksi iz ICT sektora iz BiH. 

Za više informacija o ovom skupu, posjetite: 
https://bosniaherzegovina.un.org/en/131299-fao-launching-dialogue-transformative-power-digitalization-agriculture-sector-bosnia-and

Mljekari RS

Objavljeno  15.06.2021.