Eksperti za pisanje projekata


Poštovane dame i gospodo,

 
Udruženje poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS poziva sve zainteresovane građane BiH, eksperte u oblasti pisanja projekata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja da se prijave za formiranje liste eksperata. 
Prijava se vrši slanjem Vaše biografije/životopisa na mejl uppmrs@gmail.com
U Vašim biografijama/životiposima je neophodno navesti iskustvo u pisanju barem jednog projekta koji je finansiran sredstvima stranih donatora u okviru poljoprivrede i ruralnog razvoja. 
 
Stručna komisija će ocjenjivati pristigle prijave i pravovremeno obavještavati podnosioce prijava o statusu njihovih prijava. 
Izabrani eksperti, će dobiti svoj nalog u okviru aplikacije OPTIMILK našeg Udruženja, gdje će moći unijeti osnovne podatke o sebi, te mjenjati status, slobodan ili zauzet. 
 
Podaci koje eksperti unose su sljedeći:
Prezime, ime, Opština, E-mail, broj telefona i status. 
E-mail je obavezan, a broj telefona nije. 
 
Svi naši članovi imaju ili će imati pristup ovom programu. Sami će moći birati potencijalne eksperte po lokacijama.
Na ovaj način želimo da motivišemo farmere da apliciraju za predpristupne fonove EU, ali i da obezbjedimo prihode ekspertima koji budu radili na ovim projektima.
Što se tiče troškova izrade projekata, svaki ekspert dogovara posebo svoju naknadu sa korisnikom usluga.
Eksperti će imati pristup cijelom sistemu aplikacije OPTIMILK, koja služi za normiranje obroka. Što će nadamo se dodatno biti od koristi za pripremu kvalitetnih projekata. 
Apliakcija OPTIMILK je razvijena uz podršku Sweden/USAID FARMA II projekta. 
 
Rok za prijavu: poziv je otvoren non-stop
 
O udruženju
Udruženje poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske je registrovano u decembru 1996 godine. Ima preko 460 članova i proizvodi oko 42.000.000 litara godišnje ili oko 16-17% mlijeka u BiH, iako čini brojem tek 4-5% od ukupnog broja proizvođača mlijeka u BiH. 
Od ukupno dvanaest robota za mužu u BiH, 10 imaju članovi našeg udruženja. 
Udruženje aktivno sarađuje sa sličnim Udruženjima iz BiH, regiona, EU i SAD. 
Naše Udruženje je i vlasnik prve elektronske matične knjige u BiH, kao i prva organizacija uzgoja u oblasti mljekarstva, koja svoje poslovanje usklađuje sa EU propisima u ovoj oblasti.
Izradu matične knjige je podržao fond Challenge UNDP i Češke razvojne agencije. 
 
Objavljeno  19.04.2021.