Danas je svjetski dan mlijeka


Otkako je 2001. održan prvi Svjetski dan mlijeka, mnoge zemlje širom svijeta učestvovale se u proslavama, a taj broj se svake godine povećava.

Zašto održavati Svjetski dan mlijeka? Dan pruža priliku da se pažnja usmjeri na mlijeko i da se publikuju aktivnosti povezane sa mlijekom i mliječnom industrijom. Činjenica da su se mnoge zemlje odlučile da to bude isti datum doprinosi dodatnoj važnosti i pokazuje da je mlijeko važna globalna hrana.

Gdje je počelo? Od FAO(Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija) zatraženo je da predloži određen dan tokom kojeg bi se mogli proslaviti svi aspekti mlijeka.

Zašto 1. jun? Ovaj datum je izabran jer su već od ranije brojne zemlje slavile nacionalni dan mlijeka u ovom periodu. Kasnije je predložen maj za obilježavanje, ali neke zemlje kao npr: Kina smatrale su da imaju previše praznika u tom mjesecu. Mnogo zemalja je proslave održavalo oko početka Juna, pa je na kraju 1. jun određen i zvanično kao Svjetski dan mlijeka.

Sretan nam dan mlijeka!

Objavljeno  01.06.2020.