Analiza kontrole plodnosti zemljišta


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavještava sve poljoprivredene proizvođače da u 2019. godini imaju mogućnost da ostvare pravo na besplatnu analizu poljoprivrednog zemljišta na svom gazdinstvu. Pravo na analizu imaju ona poljoprivredna gazdinstva koja u APIF-u izvrše prijavu površina pod korištenjem, zaključno sa 15. majom tekuće godine, a u skladu sa članom 61. Pravilnika o uslvima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2019. godinu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu analizu poljoprivrednog zemljišta podnosi se Agenciji za Agrarna plaćanja RS na obrascu 33. iz Priloga Pravilnika za ostvarivanje podsticaja, najkasnije do 15.juna tekuće godine.

Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje analize kontrole plodnosti nemaju ona poljoprivredna gazdinstva koja su po osnovu Programa pedoloških analiza to pravo ostvarila u posljednje tri godine.

Ovaj Program predstavlja nastavak započete sistemske kontrole plodnosti s ciljem doprinošenja povećanju kvaliteta i kvantiteta prinosa gajenih biljaka po jedinici površine za koju se isplaćuju subvencije, popravci plodnosti, zaštiti zemljišta i podzemnih voda od zagađenja prouzrokovanih nepravilnom upotrebom organskih i mineralnih đubriva i nadogradnji GIS baza podataka o plodnosti zemljišta.

Objavljeno  19.04.2019.