Dokumenti

1. Program uzgoja goveda za rase holštajn i simentalac

 

2. Dokument o saradnji između Poljoprivrednog fakulteta iz Sjeverne Karoline, SAD i Udruženja mljkara RS

 

3. Priručnik za farmere (mogućnosti korišćenja fondova u svrhu unapređenje poljoprivredne proizvodnje)

 

 

Objavljeno  24.03.2019.