AktuelnoMinistar Pašalić posjetio farmu krava Mladena Sim...


Ministar Pašalić posjetio našeg farmera

Više

POZIV ZA OBUKU


Pisanje projekata u oblasti poljoprivrede

Više

Anatomija, njega i značaj papka u proizvodnji


Značaj papka u proizvodnji mlijeka

Više

Mališani u posjeti farmi


Posjeta grupe mališana porodičnoj farmi

Više

Posjeta Republici Češkoj


Posjeta u organizaciji Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini

Više

Analiza hrane za životinje


10% popust na analize za naše članove

Više

O udruženju

Udruženje poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske je registrovano u decembru 1996 godine, te je aktivno počelo radi već od 98 godine.

Trenutno broji preko 630 članova, a najveći broj članova pripada gazdinstvima ispod 10 muznih grla.

To je jedino poljoprivredno udruženje u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini koje ima organizovano prikupljanje članarina.

Kad je u pitanju rasna struktura najčešće farmeri u brdsko-planinskim područjima pribjegavaju uzgoju Simentalaca, dok je u nizijskim područjima to mješano, ali na većim gazdinstvima preovladava Holštajn rasa goveda.

Cilj udruženja je da u narednom periodu preuzme sistem kontrole proizvodnosti i izdavanja dokumenata o porijeklu kako je propisano Zakonom o stočarstvu Republike Srpske, relevantnim propisima Evropske unije i u skladu sa ICAR (International Committee for Animal Recording) pravilima.